Zákaznícky servis

Zákaznícky servis:

 

Kontakt

Sídlo:
Dr. Subotić, s.r.o.

Rovná 33/4

90050 Hrubá Borša
 

 

IČO:35732628
DIČ:2020210775
IČ DPH:SK2020210775
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu
Bratislava I., oddiel Sro, vo vložke č. 16000/B

 

Bankové spojenie:
Tatrabanka, a.s.
č. ú.: 2622251241/110

Telefón/ Mobil: 0905 714200
E-mail: objednavky@gmail.com

Príjem objednávok cez eshop: nonstop

 

Zodpovedný vedúci: Mgr. Katarína Subotić

 

Orgán dozoru:


Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
tel.: 02/58272172
e-mail: ba@soi.sk

 

Úrad verejného zdravotníctva Bratislava
č. rozhodn. RÚVZ/31-16423/2008
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Botanická 17, 842 13 Bratislava
Regionálna veterinárna potravinová správa
Svätoplukova 50, 903 01 Senec 

Anketa

Aký je Váš najväčší problém so zdravím?

Prihlásenie