Podmienky rezervácie termínu

Vážený zákazník/zákazníčka Dr. Ac. Borisa Subotića, NATURÁLNA MEDICÍNA


Boris Subotič – NATURÁLNA MEDIÍNA
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava

 

Rezervácia termínu na vstupnú konzultáciu zdravotného stavu


Poskytovanie stále kvalitnejších služieb bolo a vždy aj bude našim prvoradým cieľom. To je však možné len na základe korektného prístupu tak zo strany poskytovateľa služieb, ako aj zo strany zákazníka. 

 

I. Podmienky rezervácie termínu služieb

 

Podmienkou rezervácie termínu našich služieb je zaplatenie poplatku na VSTUPNÚ KONZULTÁCIA  (ďalej len „Poplatok“).
„Poplatok“ bude vyfakturovaný na základe objednávky v ktorej budú uvedené údaje objednávateľa a dohodnutý termín vstupného diagnostického vyšetrenia. Vystavená faktúra bude odoslaná elektronickou cestou na objednávateľa. Originál faktúry bude odovzdaný pri vyúčtovaní poskytnutých služieb. Po absolvovaní vstupného diagnostického vyšetrenia, bude cena služieb znížená o zaplatený „Poplatok“.

 

II. Cena vstupného


Cena „Poplatku“ na vstupné diagnostické vyšetrenie je 50 Eur. Celková suma vstupného vyšetrenia je 100 EUR, teda zvyšok sumy 50 EUR sa doplatí priamo pri vstupnom vyšetrení.

 

III. Platba
Platbu je možné vykonať:
a) Poštovým poukazom na účet.
Naša adresa Boris Subotić - NATURÁLNA MEDICÍNA, Stará Vajnorská, 83104 Bratislava. Účet č. 2623701726/1100.
b) Bankovým prevodom na účet č. 2623701726/1100.
Variabilný symbol v prípadoch pod písmenom a) a b) bude prevzatý z faktúry. V poznámke bude uvedené meno a priezvisko objednávateľa.
c) Platbou v hotovosti.
Ak zákazník neuhradí „Poplatok“ do termínu splatnosti faktúry rezervácia sa k danému dátumu ruší a faktúra bude stornovaná.

 


IV. Ostatné podmienky
„Poplatok“ je viazaný na dátum vyšetrenia (napr. o 11 hod., dňa 15.02.2019), a nie na osobu. To znamená, že sa môže na vyšetrenie dostaviť i iný ako objednávateľ.
V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na dohodnutý termín „Poplatok“ prepadá a bude použitý na krytie nákladov a strát, ktoré vzniknú z dôvodu nedostavenia sa na vyšetrenie.

 

 


Dr. Boris Subotić
 

Anketa

Aký je Váš najväčší problém so zdravím?

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info